گروه آموزش رياضي استان چهارمحال وبختیاری
گروه آموزش ریاضی متوسطه 1 (دوره راهنمایی)
دانلود کنید
اعداد مثلثی(Triangle Numbers)
1، 3، 6، 10، 15، 21 و ... بنظر شما این اعداد چه ویژگی مشترکی دارند؟ اگر دست به قلم نشویم و شکل نکشیم و آزمایش نکنیم، فهمیدن ارتباط میان آنها کمی دشوار است. به این شکل دقت کنید مشکل شما حل خواهد شد. به اعداد موجود در این سری، اعداد مثلثی می گوییم.

1 = 1
3= 1+2
6= 1+2+3
10= 1+2+3+4
15= 1+2+3+4+5
21= 1+2+3+4+5+6
. . .

اما شکل اول یک ایده جدید به ما می دهد که می توانیم این اعداد را همانند پاراگراف بالا نیز تفسیر کنیم.

به بیان دیگر می توان گفت که هرعدد مثلثی تشکیل شده است از حاصل جمع یکسری از اعداد متولی طبیعی. به این معنی که اولین عدد مثلثی مساوی است با مجموع یک عدد از اعداد طبیعی، دومین معادل است با مجموع دو عدد از اعداد طبیعی، سومین معادل است با مجموع س عدد از اعداد طبیعی و ... و بالاخره n امین عدد مثلثی معادل است با مجموع n عدد از اعداد طبیعی که اگر ریاضیات دبیرستان را هنوز فراموش نکرده باشید بخاطر خواهید آورد که مقدار این عدد معادل n(n+1)/2 خواهد بود. (یک تصاعد ساده حسابی)

مجموع دو عدد مثلثی متوالی

اگر هر دو عدد پشت سرهم در سری اعداد مثلثی را با هم جمع کنیم حاصل جمع یک عدد مربع می شود. مثلا" 1+3=4 یا 3+6=9 یا 6+10=16 و ... البته دلیل آن ساده است به شکل دوم توجه کنید و ببینید که چگونه دو مثلث قرمز و سبز روی هم تشکیل یک مربع را می دهند. (سعی کنید با استدلال ریاضی هم این موضوع را ثابت کنید، ساده است از همان رابطه بالا استفاده کنید.)

مطلب اخیر اغلب بصورت قضیه "مربع هر عدد طبیعی برابر است با مجموع دو عدد مثلثی متوالی" نیز مطرح می شود.

[ گروه ریاضی لاران ] [ 92/09/08 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم
بنیان ریاضیات را اعداد تشکیل می دهند. برای بیان اعداد درهرزبان ، واژه های خاصی وجود دارد.عدد نمادی است برای بیان تعداد معینی از اشیاء یا عناصر....
ادامه مطلب
[ گروه ریاضی لاران ] [ 91/05/07 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

آغاز سال نو را به تمامی همکاران عزیز و ارجمند تبریک عرض نموده و آرزوی سالی توام با موفقیت و بهروزی را برای همه عزیزان خواستاریم.

[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/12/27 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/11/03 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم
روز پنج شنبه مورخه ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۰ کارگاه آموزشی دبیران ریاضی منطقه لاران در محل اداره با حضور کلیه دبیران ریاضی تشکیل گردید. این جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه معاونت محترم آموزشی ضمن خوش آمدگویی به حاضران  چند کلامی در زمینه لزوم تشکیل کارگاه های آموزشی جهت آگاهی هر چه بیشتر دبیران از شیوه های نوین تدریس و پیشبرد هر چه بهتر اهداف آموزش وپرورش صحبت کردند. در ادامه خانم عسکری از گر وه آموزشی استان مطالبی در زمینه روش های طراحی سوالات استاندارد آزمون به حاضران ارائه دادند و همچنین چند نرم افزار ریاضی را معرفی نمودند.

این جلسه با حضور دبیران در محل سایت اداره و معرفی سایت های مفید و بررسی نرم افزار و کلیپ های ارائه شده ادامه یافت.


برچسب‌ها: کارگاه آموزش ریاضی, گروه ریاضی, منطقه لاران
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/11/03 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم
  رياضيات در يك دوره ي تاريخي و بوسيله يك ملت بوجود نيامده است بلکه محصول اعصار متوالي و نتيجه كار نسل هاي زيادي است.

نخستين مفاهيم رياضي در دوره هاي باستاني بوجود آمده است وبا عبور از يك دوره به دوره ديگر در اركان رياضيات تغييراتي راه مي يابد وليمفاهیم آن مثل قضيه ي فيثاغورث بقوت خود باقي است.


برچسب‌ها: تاریخ ریاضی
ادامه مطلب
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/10/04 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم
مسعود در سده ی نهم هجری یعنی در حدود ششصد سال پیش پزشکی از اهالی کاشان بود و دلش می خواست که پسرش "غیاث الدین جمشید" نیز پیشه پدران خود را دنبال کند.
برچسب‌ها: عدد پی
ادامه مطلب
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/10/04 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

ردیف

موضوع

نوبت1

نوبت2

شهریور

1

حساب ( اعداد طبیعی – عدد اول – عدد مرکب )

1

5/0

5/0

2

توان ( ساده کردن عبارت های توان دار )

1

5/0

5/0

3

جذر ( محاسبه ی جذر – امتحان جذر )

5/1

1

1

4

مجموعه های اعداد ( نمایش مجموعه با اعضا و نماد ریاضی )

5/1

5/0

5/

5

اعداد صحیح ( جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم )

1

5/0

5/0

6

اعداد گویا  ( مفهوم – ساده کردن – جمع ، تفریق ، ضرب وتقسیم )

5/1

1

1

7

بردار ( مختصات – جمع بردارها – ضرب عدد در بردار – بردارهای واحد مختصات )

5/2

1

1

8

عبارت های جبری ( ساده کردن – مقدار عددی  )

2

1

5/1

9

معادله جبری

5/1

1

1

10

دایره و زاویه ( خط ودایره – زاویه مرکزی – زاویه محاطی – چند ضلعی منتظم )

5/2

5/1

2

11

رابطه ی فیثاغورس ( مفهوم – پیدا کردن اندازه مجهول )

2

1

1

12

دوران

1

5/0

5/0

13

اعداد حقیقی

-

5/0

5/0

14

آمار و میانگین

-

1

1

15

معادله ی خط ( رسم خط – نوشتن معادله خط – تعیین شیب وعرض از مبدأ )

-

2

2

16

دستگاه معادلات خطی

-

5/1

1

17

خط های متوازی – تقسیم پاره خط به قسمت های مساوی

-

5/0

5/0

18

قضیه تالس ( نسبت تالس – اندازه مجهول – عکس قضیه )

-

1

1

19

تشابه ( نسبت تشابه – اندازه مجهول )

-

5/1

1

20

حجم ( هرم – مخروط – کره )

-

1

1

21

رسم

1

1

1

 

جمع کل

 

20

20

۲۰   


برچسب‌ها: بارم پیشنهادی ریاضی, ریاضی راهنمایی
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/09/28 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

 

ردیف

موضوع

نوبت1

نوبت2

شهریور

 

1

مجموعه ( مفاهیم – نمادها – زیر مجموعه )

2

1

1

 

2

یادآوری اعداد صحیح ( عدد صحیح – بردار – قرینه – قرینه مجموع )

5/1

1

5/0

 

3

جمع و تفریق اعداد صحیح

2

1

1

 

4

ضرب و تقسیم اعداد صحیح

5/1

5/0

1

 

5

توان ( ساده کردن عبارت های توان دار )

2

1

1

 

6

دستگاه شمار

2

1

1

 

7

جذر ( مفهوم – مجاسبه ی جذر دقیق و تقریبی )

2

5/0

1

 

8

مثلث قائم الزاویه ( ترسیم و تساوی مثلث قائم الزاویه )

5/1

5/0

1

 

9

توازی ( اصول اقلیدس – خطوط موازی )

1

5/0

5/0

 

10

زاویه و مثلث ( زاویه خارجی – مجموع زوایای مثلث )

5/1

5/0

5/0

 

11

چهارضلعی ها ( ترسیم – خاصیت ها – اثبات )

2

1

1

 

12

مفاهیم اعداد گویا ( محور – قرینه – تساوی اعداد گویا )

-

1

1

 

13

جمع و تفریق اعداد گویا

-

1

1

 

14

ضرب وتقسیم اعداد گویا

-

1

1

 

15

عبارت های جبری ( نمادها – ساده کردن – مقدار عددی )

-

5/1

5/1

 

16

معادله ( مفهوم –  حل معادله )

-

1

1

 

17

مختصات ( مختصات نقطه – بردار انتقال – مختصات بردار – جمع متناظر بردار )

-

5/1

1

 

18

مساحت ( مفهوم – مساحت شکل های هندسی )

-

5/1

5/1

 

19

تقارن ( محوری ، مرکزی – خط تقارن – مرکز تقارن )

-

1

5/0

 

20

حجم ( مفهوم – محاسبه حجم منشوری – مساحت جانبی و کل )

-

1

1

 

21

رسم

1

1

1

جمع کل

 

20

20

۲۰ 


برچسب‌ها: بارم پیشنهادی ریاضی, ریاضی راهنمایی
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/09/28 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

 

ردیف

موضوع

نوبت1

نوبت2

شهریور

 

1

یادآوری ( چهارعمل اصلی-بخش پذیری-قاعده ی بخش پذیری  )

1

5/0

5/0

 

2

مقسوم علیه ( مقسوم علیه اعداد – عدد اول – نمودار – ب.م.م )

5/1

5/0

75/0

 

3

مضرب ( مضرب های یک عدد – مضرب مشترک – ک.م.م )

1

5/0

75/0

 

4

توان ( تعاریف و قراردادها – محاسبه ی یک عبارت – ساده کردن یک عبارت )

5/1

5/0

5/0

 

5

مفاهیم کسر متعارفی ( کسر – عدد مخلوط – تساوی کسرها – مقایسه – ساده کردن کسرها )

2

1

1

 

6

عملیات کسرها ( جمع – تفریق – ضرب – تقسیم – مسئله )

5/2

1

1

 

7

نسبت و تناسب ( نسبت – تناسب – درصد – تسهیم به نسبت )

2

1

1

 

8

عددهای اعشاری ( مفاهیم – ارزش مکانی – جمع ، تفریق و ضرب )

5/1

1

1

 

9

تقسیم اعشاری ( یادآوری تقسیم – تقسیم اعشاری – مسئله )

-

1

1

 

10

مفاهیم اعداد صحیح ( قرارداد – تعاریف – مقایسه – محور – بردار – قرینه )

-

1

1

 

11

عملیات اعداد صحیح ( جمع – خواص جمع – تفریق – مسئله )

-

5/1

5/1

 

12

مقدار تقریبی ( مفاهیم – قطع کردن – گرد کردن )

-

1

1

 

13

آمار ( تعریف – جدول – نمودارها )

-

5/1

1

 

14

خط ونقطه ( خط - نیم خط – پاره خط – انطباق – مقایسه – اندازه گیری )

2

1

5/1

 

15

زاویه ( مقایسه – اندازه گیری – زاویه ی متقابل به راس – متمم و مکمل )

2

1

1

 

16

دایره و رسم مثلث ( رسم دایره – رسم مثلث در حالت های مختلف )

2

5/1

1

 

17

تساوی مثلث ها (  اجزای متناظر – تساوی مثلث ها در حالت های مختلف )

-

5/1

5/1

 

18

تعامد (  عمود - عمود منصف – فاصله نقطه از خط )

-

1

1

 

19

ترسیم های هندسی ( عمود – عمود منصف – نیمساز – زاویه ی مساوی )

-

1

1

 

20

رسم

1

1

1

جمع کل

 

20

20

۲۰ 


برچسب‌ها: بارم پیشنهادی ریاضی, ریاضی راهنمایی
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/09/28 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/09/06 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

مهارت حل مسئله یک بخش مهم از برنامه‌ی آموزش ریاضی است. ارائه راه‌های متعدد

به دانش‌آموزان که بتوانند فرایندهای تفکر و یادگیری را کنترل کنند در کمک به آنان

 برای مسئله حل کننده می‌تواند مؤثرتر باشد.

در بیشتر محیط‌های آموزشی کشور، رسم بر این است که معلمان مسائل را برای

دانش‌‌آموزان حل کنند و دانش‌آموزان هم وظیفه دارند، راه حل آنان را پی بگیرند.

چنین شیوه‌ای سبب می‌شود، دانش‌آموزان بیشتر به حفظ کردن فرمول‌های حل

مسئله بپردازند؛ در حالی که حفظ کردن صِرف فرمول ها، امکان تعمیم قاعده حل

مسئله را فراهم نمی‌کند. اگر بیشتر فعالیت‌ها صرف به یاد سپردن فرمول‌های حل

مسئله شوند، کار بسیار ضعیفی صورت گرفته است؛ زیرا، راه‌حل حفظ شده، به زودی

فراموش می‌شود و معنی و مفهوم ویژه‌ای به وجود نمی‌آورد.

نکته بعد آن است که درک و فهم اندکی از قاعده حل مسئله، برای حل مسائلی که

اولین‌بار با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، مانع ایجاد می‌کند. باید توجه کرد که حل مسائل

نمونه، زمینه را برای یادگیری حل مسائل دشوارتر ، هموار نمی‌کند.برای آن‌که بتوانید

مسائل دشوارتر را حل کنید، باید بتوانید مسئله را تعریف کنید و طرح یا نقشه‌ای برای

حل آن بریزید. سپس، طرح یا نقشه آماده شده را برای دستیابی به پاسخ، اجرا کنید.

هدف نهایی حل مسئله آن است که بتوانید، دانش خود را به صورتی چندگانه، در

موقعیت‌های جدید به کار ببرید و برای حل مسائل از قبل راه‌های مؤثر و مبتکرانه

بیابید.از راه‌های متعددی می‌توان به حل مسائل پرداخت. شما باید خود را از قید یک

راه حل محدود رها کنید و راه‌حل‌های متفاوتی را برای مسائل خود برگزینید.


برچسب‌ها: مقله, حل مسئله
[ گروه ریاضی لاران ] [ 90/08/12 ] منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم
درباره وبلاگ

هدف از راه اندازی این وبلاگ گروهی ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر بین همکاران محترم و دانش آموزان عزیز است. امید است مورد پسند و استفاده علاقمندان قرار گیرد .
از همکاران گرامی دعوت می کنیم با درج مطالب وبلاگ را یاری فرمایند.
قطعا از راهنماییهای شما عزیزان صاحب نظر بی نیاز نیستم .
موضوعات وب
امکانات وب